01.02 Plata de Gherdëina: de gra Elisabeth

Ti sention gra a Elisabeth Kostner, che cun gran lezitënza, pazienza y profesciunaltà se à te chisc ultimi ani dat ju cun la Plata de Gherdëina.

Bona fertuna per ti daunì!