02.02 Ancunteda Lista Unica

Ai 2 de fauré de à la Lista Unica ancuntà per rujené de ciuni che sarà i argumënc plu mpurtanc da traté tl prosicmo cunsëi de Chemun.