05.02 Scuté su la senteda dl Cunsëi da cësa ora.

Cunpartezipazion scumëncia vivan pea cie che suzed te Chemun. Nuzëve di Audiofiles per scuté su la sentedes dl Cunsëi.

Tlo dessot l link:

http://www.gemeinde.stulrich.bz.it/system/web/zusa...