06.04 Jëuni y soziel

Nteressant l referat metù a jì dala Nëus Jëuni tl cërtl dl’enes di jëuni. La psicologa Heike Torggler à rujenà de prescion de rendimënt y stress canche i jëuni fej sport y canche i va a scola.