06.08 Senteda dla Lista Unica

Ntan la sëires ciaudes iel propi adatà a fé la sentedes dedora. La Lista Unica pënsa bele ai proscimi proiec.