07.04 Sëurandac i defibrilatëures a trëi nfrastrutures sportives

Do na lege nueva muessa śën uni nfrastrutura sportiva avëi n defibrilatëur. Cie che l ie? Na njinia che juda a fé inò bater l cuer, scencajo che un ëssa da avëi n problem ntan l’atività sportiva (p.e. n bòt). L defibrilatëur capësc sce la va debujën de ti dé na pitla scossa eletrica, per stimulé inò l’atività cardiaca. Na njinia che n spera de ne messëi mei adurvé, ma che possa salvé na la vita!

L Chemun ti à sëurandat 3 defibrilatëures a Michael Platzgummer (FC Gherdëina), Patrizia Maierhofer (Tennis) y a Laurin Moroder (Park n reprejentanza dla plaza dala dlacia via n Setil).