10.07 Inaugurazion dl podium nuef

L di dla segra de Urtijëi ie unì prejentà ufizialmënter ai zitadins l palch nuef, che ti dajerà la puscibltà a plu manifestazions de garaté mo deplù. La mujiga de Urtijëi se à bele pudù nuzé dl palch, acumpanian la jënt unida adalerch per lla segra cun si notes legherzines. De chësc podium se à dantaldut cruzià Armin Lardschneider, che ie stat bon de cuncratisé n’idea che fova bele giut tl’aria.

Fotografies