11.02 Ancunteda cun la grupa "Initiative für mehr Demokratie" de Bulsan

La grupa Initiative für mehr Demokratie" de Bulsan stima truep l lëur stat fat da la Lista Unica. Si idea ie de meter a jì plu "listes uniches" a livel de provinzia.