12.02 y 18.02 Garejedes dl Sci Club sun Pana y sun Secëda

Na sada per l podejé y na dumënia per l schi alpin. Tramedoi garejedes metudes a jì dal Sci Club Gherdëina à abù la fertuna de avëi n beliscimo surëdl a fè na curnisc. L nteres ie stat grant da pert di atlec jëuni, unic adalerch da dut l Südtirol per fé pea. L Sci Club Gherdëina, sota la bachëta de Flori Lardschneider (podejé) y Lidia Bernardi (Schi Alpin), à inò desmustrà de savëi dala mëter a jì!