12.04 Generela dl’Union di Ladins

Tres l domesdì, abel’ dala prejentazion dl liber nuef de anda Babi da Nudrëi, à menà la presidënta Milva Mussner. Rujenà iel sambën nce unì dla Cësa di Ladins.

Fotografies