12.05 Premiazion dla mostra di mutons dla scolina y di sculeies

Per se njenië ca a puntin al Giro y tré ite nce i plu jëuni, àl cumité de urganisazion metù a jì na pitla mostra tla sala jubas dla Cësa de Cultura. Mutons dla scolina à iló zerilà la sala cun si lëures. Leprò à ënghe i sculeies dla Scoles Mesanes de Urtijëi y Sëlva dat si cuntribut, fajan dessënies, scrijan poejies y temesc. De gra ala cunlaurazion danter La lia dl turism y la maestres Jessika Insam, Justine Senoner, Maria Cristina Senoner y Alessandra Fabbian iel nscila unida a s’l dé na mostra plëina de culëures, cun l rosa sambën a fé da patron.
Cin’ danter chisc dessënies y una na poejia ie pona nce unci premiei.

Prejënc pra la premiazion fova la diretëura dla lia dl turism, Beatrix Insam, l diretëur de Val Gardena Marketing Günther Pitscheider, i doi diretëures Maria Kostner y Anton Senoner, la nseniantes numinedes lassù y l assessëur per i jëuni y per l sport Ivan Senoner.

Duc i sculeies giaterà per l giro n ciapel per pudëi fé tifo y i premiei à mo giatà leprò n bon per na ntreda tla nudadoia.

Fotografies