14.05 Sëira de bona ueia metuda a jì dala Jungschar

De mami ne iel mé una! Coche uni ann, à la Jungschar de Urtijëi ënghe chëst ann metù a jì doi sëires de bona ueia dedichedes al’umans y plu avisa al di dl’oma. L ie stat n mumënt per s’la rì y per rengrazië nosta umans per dut chël che les ntan l ann fej per nëus. Dut chësc, de gra a teatri y cianties mparedes ite dai mutons y dala mutans dla cuinta tla dla Scola Elementera y dla prima, segonda y terza tlas dla Scola Mesana. N bravo a duc i Jungscharführer.

Fotografies