15.11.2016 Prim cumplì di ani dla Lista Unica

Na blòta festa àn ulù cunlië cun la senteda tradizionela dla Lista Unica. N ann iel ca da canche ai 15 de nuvëmber se à mudà truep per n valguni dla Lista Unica. Nosc ambolt, for njenià per per fé na bela sorpreja, ti à sëurandat a duc i cunselieres de nosc mubimënt na plata musichela uriginela (dala sëur vintage), cun lessù la ciantia “Un’estate italiana”. Ciantia deventeda per cajo velau l inn dla Lista Unica. Plata sambën autografeda da nosc zitadin plu cunesciù: Giorgio Moroder.

Fotografies