16.01 Generela dl GAG

N ann passa aslune y l ie for inò nteressant jì ala Generela dl GAG. Na grupa plëina de spirt de iniziativa, che sà da se paré ite la manies per cumedé ora vies o per mëter a jì manifestazions y ndrezé nsci ora la cassa dla lia. Na tlapeda de jëuni che mescëida drët bën sentimënt de respunsabltà y amezizia. Inant nscila!

Fotografies