16.02 Cunsëi de Chemun

Truepa jënt pra l ultimo Cunsëi de Chemun, ulache l ie uni tratedes danter l auter chësta tematiches:

  • -l purtoi Pilat
  • -la plaza dal palé “Tresval”
  • -l frabiché alesirà tl raion “Poz”
  • -i lëures per asfalté tl daunì la stredes

Per plu infos pudëi gën scuté su file audio: Truepa jënt pra l ultimo Cunsëi de Chemun, ulache l ie uni tratedes danter l auter chësta tematiches : l purtoi Pilat, la plaza dal palé “Tresval. l frabiché alesirà tl raion “Poz” y i lëures per asfalté tl daunì la stredes

Per plu infos pudëi gën scuté su file audio: http://www.gemeinde.stulrich.bz.it/system/web/news...