16.02 Ti dè n’udleda ala streda Cuca

Do se avëi ancuntà dan n valgun dis per rujené dla via Cuca, iesen piei su per cialé cie che ulëssa dì n sustanza slargë la via Cuca. Truepa dumandes ie mo daviertes y rujenan cun chëi che viv iló àn pudù audì truepa minonghes nteressantes y prupostes desfrëntes. L cunselier Rudi Kostner manderà de merz ora na lëtra, ulache l nvierà duc chëi che viv su per la streda Cuca (nchin pra la raida dla Rodra) a dì la sia n cont de ch’sta cuestion che se damanda bele da ani na soluzion.
Sun zeche semea duc a una: la streda Cuca ie al mumënt na streda priculëusa. Co resolver donca l problem?

Tretuar o no? Slargë dlonch o mé te n valgun posć? Fossa pa n “senso unico” na soluzion provisoria adateda? O tlechel pa mé junté pro n valguna plazes da astilé ora?

Vosta minonga nes ie mpurtanta!

Fotografies