16.06 Senteda de Cunsëi de Chemun. Da scuté su!

N juebia, ai 16 dejuni, fova senteda de Cunsëi. Chëi che ie nteressei a audì cie che ie unì fat te chisc ultimi mënsc dai assessëures y cie che unirà mo fat tl daunì, ie prià bel de cliché sun link:

http://gallery.gvcc.net/stulrich/gemeinderat/14_06...