17.01 Turnoi provinziel de scioh di jëuni y turnoi nternaziunel d'instà 2016

L Chemun dà na man

N dumënia, ai 21 de jené, iel unì metù a jì tla Cësa de Cultura Luis Trenker dala lia dal scioh n turnoi provinziel per jëuni. I sëuranstanc dla lia à leprò fat al savëi che dai 01 ai 11 de juni saral a Urtijëi n turnoi nternaziunel. La Jonta de Chemun à fat ora de sustenì l avenimënt cun n cuntribut de 5.000 Euro.

Plu infos dla manifestazion sota: www.gardenachess.com

Fotografies