19.05 L Giro ie tosc a Urtijëi!

Tla njonta pudëis liejer i articuli publichei tla Usc di Ladins n cont dla tapa dl Giro d’Italia che unirà ai 25 de mei a Urtijëi.

Fotografies