20.07 Idea Unika 2017: criatività zënza fin

Ënghe chëst ann se à plu artisć metù a desposizion per abelì l raion da jì a pe cun si opres. L’Idea Unikaie bele da plu ani incà n’ucajion per chëi da tlo de mëter ora si lëures y si bona ideies tl… zënter.

Fotografies