21.01 Ciaculeda danter i Assessëures dla Lista Unica

I Assessëures dla Lista Unica à ulù s’ancunté per na pitla ciaculeda y ne à nia ulù se pierder l’ucajion per na foto de grupa dan la scultures de dlacia, fates dai sculeies dla Scola Prufesciunela, drët garatedes.