23.02 Consulta Ladina di Jëuni

La Consulta Ladina di jëuni se à ancuntà adum ai reprejentanc dla Consultes tudësces y talianes a Bulsan per n dialogh y per purté i debujëns di jëuni. Lueges ulà s’ancunté, cuatieres massa cëres y nightliners la tematiches plu atueles. Presidënta dla Consulta ladina ie Lena Mulser. La Consulta à la funzion de fé da puent danter i de bujëns di jëuni y i reprejentanc politics a Bulsan.

Fotografies