24.11 Generela dla Union Generela di Ladins

N’atività drëta rica, l viac culturel a Neudrossenfeld y la ulentà de na unità ladina sterscia. Chisc i ponc plu mpurtanc purtei dant dala presidënta Milva Mussner.

Plu nfurmazions tl articul dla Usc di Ladins tla sezion dla fotografies.

Fotografies