27.12 Festa di 18 ani per chëi dl 1999

I assessëures de Urtijëi y de Ciastel, Ivan Senoner y Patrick Bergmeister, à saludà te Chemun i jëuni che à tl 2017 cumplì i 18 ani. Chëst ann àn ulù nvië l aucat Rainer Demetz, che à cuntà a na maniera drët frëscia di dërc y di duvieres che n à canche n arjonj la “majera età”. Daldò iesen mo jic a maië la pizza.

Fotografies