28.03 Dut l bon a Laurin y Valentine!

Nosc cunselier delegà Laurin y si cumpania Valentine à giapà na pitla popa. Da pert de dut l team dla Lista Unica i miëur auguresc!