28.04 Sëira sun la gestion di bòsc

L bosch ie plu che mé na gran cumpëida de lëns

Puec cunësc i dërc liei al mond cumples dl bosch. Pra na sëira de nfurmazion à la lia di paures, da for sensiblà de viers de nosc bòsc, ulù ti purté chësta tematica plu daujin ai zitadins. Rafael Moroder, ex assessëur de Chemun ie stat un di ideatëures de chësta manifestazion.

Fotografies