12.11 Cunsëi de Chemun: delibera per la cunvenzion cun la Union di Ladins per pudëi derturé la Cësa di Ladins

SVP y Freiheitlich astenuc!

Fotografies