05.02 Scuté su la senteda dl Cunsëi da cësa ora.

05.02 Scuté su la senteda dl Cunsëi da cësa ora.

Cunpartezipazion scumëncia vivan pea cie che suzed te Chemun. Nuzëve di Audiofiles per scuté su la sentedes dl Cunsëi.

Tlo dessot l link:

http://www.gemeinde.stulrich.bz.it/system/web/zusa...