12.10 Plazola per stierjer l cënder

12.10 Plazola per stierjer l cënder

Rudi Kostner se à, adum al cumité de curtina cruzià de fé na pitla plazola per stierjer l cënder te curtina. Per rejons de lerch se lascia for plu persones brujé do la mort y la lege vëij dant tla Talia na plazola aposta per stierjer l cënder. Tlo puderà i parënc y i cumpanies dl defont tl nce se senté ju y sté dassëui danter si pensieres.

Fotografies