17.07 Ancunteda di Ladins 70 ani do

17.07 Ancunteda di Ladins 70 ani do

Gran suzes à abù l’ancunteda sun Jëuf de Sela, metuda a jì dala Union di Ladins de duta al valedes ladines per festejé l 70ejem aniverser dal’ancunteda dla Zent Ladina Dolomites. Chisc, se damandova bele ntlëuta, tl ann 1946, plu recunescimënc y dërc. Truep ie unì fat ntant ntan chisc ani, dantaldut tres l Statut d’Autonomia che ti garantësc ai Ladins trueps dërc. Ma la paroles dla presidënta dla Union Generela, Milva Mussner, ie tleres: la va mo de cialé inant y de arjonjer na miëura recunescënza. L Chemun de Urtijëi cialerà tl daunì zënzauter de dé na man ala Cultura Ladina y de nvië via i lëures per la Cësa di ladins nueva. I prim vares ie bele unic fac.

Fotografies