20.02 Prima senteda generela de “La Vëta”

20.02 Prima senteda generela de “La Vëta”

La prima generela à abù coche tematiches zentreles la “Cademia da d’instà” y la cunlaurazion cun la Nëus Jëuni ntan l’enes dl SAKL. La Vëta se à desmustrà n alia cun l’ideies tleres y cun na gran ueia de fé.

Fotografies