22.12 Festa da Nadel dla “Lista Unica”

22.12 Festa da Nadel dla “Lista Unica”

La Lista Unica s'anconta adum ai candidac y ala grupa de lëur per se maië na pizza. Ulon tenì inant n bon cuntat cun vo duc!