14.12 Ancunteda cun la lies che ie tla Cësa di Jëuni

L ie unì rujenà dl debujën de na segonda plaza dai auti per duta la lies che raida ntëur la cësa (Nëus Jëuni, Circolo, Mujiga y Fotoclub). Do che l ie unì rumpì ite se mbincëssen n mplant de alarm y/o de videosurvelianza. Prejenteda la bilanz y fat ora de fé de jené la festa di jëuni che à cumplì 18 ani tl 2015, sburdleda ora pervia dla veles.