22.04 Di de furmazion per l personal de Chemun

Uni situazion ie n’ucajion per mparé, dantaldut canche n à da nfé cun persones. Nscila pudëssen riassunté la tematica dl di dedicheda ala furmazion per l personal de Chemun, metù a jì dal’assessëura al soziel Martina Comploi.